Huvudmeny

Bildmuséet, Umeå universitet

Beskrivning

Bildmuseet är en plats för upplevelse, reflektion och diskussion.

Här visas utställningar av samtida internationell konst, fotografi, arkitektur, design och annan visuell kultur tillsammans med konsthistoriska tillbakablickar. Existentiella, politiska och filosofiska frågor är centrala i programmet. Utställningarna kompletteras av visningar, föreläsningar, seminarier och film. Öppen bildverkstad och pedagogiska aktiviteter inspirerar till eget skapande.