Huvudmeny

Borås Energi & Miljö AB

Beskrivning

Samarbete, engagemang och kunskap för en hållbar framtid

Vi erbjuder kundanpassade lösningar med god tillgänglighet inom energi-, avfalls-, miljö och VA-området. Vi förädlar energi i ett evigt kretslopp för ett samhälle fritt från fossila bränslen. Vi är drivkraften för framtidens infrastruktur genom forskning, utveckling och utbildning.

Avslutade forskningsprojekt