Huvudmeny

Centrum för tjänsteforskning (CTF)

Beskrivning

Centrum för tjänsteforskning (CTF) är ett mångvetenskapligt forskningscentrum vid Karlstads universitet  och är ett av de världsledande forskningscentrumen inom service management och värdeskapande genom tjänster. 

CTF bildades 1986och består idag av ett 50-tal forskare och forskarstuderande verksamma inom ämnena företagsekonomi, arbetsvetenskap, sociologi, religionssociologi och psykologi.