Huvudmeny

Compare

Beskrivning

Compare är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare står för Competence Area men också för Compare (Jämför Karlstad). 

Vi har idag över 100 företag som intressenter. Compare-företagen betalar en intressentavgift som varierar beroende på hur många anställda företaget har i regionen