Huvudmeny

Domsjö fabriker AB

Beskrivning

Domsjö Fabriker befinner sig sedan några år i en fas av snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter.

Huvudprodukten specialcellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska fibrer.

För att möta det ökade behovet av viskos i världen investeras nu för en höjd produktionskapaciteten men även för produktutveckling och innovationskraft. I bioaffinaderiet Domsjö Fabriker förädlas den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil.

Omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor och företaget sysselsätter cirka 370 personer vid produktionsenheten i Domsjö samt 25 i de tre dotterbolagen i Baltikum. Sedan april 2011 ingår Domsjö Fabriker i den indiska företagsgruppen Aditya Birla Group.