Huvudmeny

FoU Sjuhärad Välfärd

Beskrivning

FoU Sjuhärad Välfärds (FoUS) verksamhetsidé är att utifrån ett medborgar- och verksamhetsperspektiv vara ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet med fokus på samverkan mellan hälso-, sjukvård och socialtjänst.

Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs inom behovsområdena:

  • Barn och unga 
  • Familjer i utsatta livssituationer
  • Funktionshinder 
  • Missbruks- och beroendeproblematik
  • Socioekonomiskt utsatta grupper
  • Äldre