Huvudmeny

Götaverken Miljö AB

Beskrivning

Götaverken Miljö är ett miljöteknikföretag specialiserat på rökgasrening och rökgaskondensering till anläggningar för förbränning av avfall och biobränsle. Vi levererar kompletta systemlösningar för rökgasrening, vattenrening och energieffektivisering baserade på egenutvecklad teknik. Våra lösningar och unika patenterade teknologier hjälper våra kunder att omvandla avfall och biobränsle till el och värme på ett miljösäkert, ekonomiskt och hållbart sätt.