Huvudmeny

IT-juridiska byrån i Karlstad

Beskrivning

IT-juridiska byrån är en affärsjuridisk byrå huvudsakligen verksam inom områdena IT-rätt, avtalsrätt och marknadsrätt. Vi verkar bland annat som rådgivare i juridiska frågor, genomför rättsutredningar, biträder vid förhandlingar och tvister, upprättar nya avtal eller granskar och kommenterar erhållna avtalsförslag.