Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Innovatum

Beskrivning

Innovatum är en Science Park där vi jobbar med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, och väcker ungas nyfikenhet för teknik och kreativ industri. Vi är en plats för människor med smarta idéer, där innovation och hållbara lösningar alltid är i fokus.