Huvudmeny

Ladokenheten vid Umeå universitet

Beskrivning

Vi inom Ladokgruppen ansvarar för systemförvaltningen av Ladoksystemen samt kurs- och utbildningsdatabasen, Selma. I systemförvaltningen ingår bl.a. ansvar för planering, underhåll, utbildning, kvalitetssäkring, information och support. Vidare förser gruppen såväl interna som externa intressenter med uppgifter från databaserna, t.ex. underlag till årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Vi ger utbildning och stöd till dig som har användarbehörighet i Ladok eller Selma.