Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Lindholmen Science Park, Göteborg


Lindholmen Science Park AB ägs gemensamt av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad och näringslivet. Hand i hand har ägare och partners, under snart 20 år, tillsammans investerat och målinriktat utvecklat en modern och inspirerande innovationsmiljö för flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt.

Beskrivning

Lindholmen Science Park AB arbetar utan egen vinning mot visionen att stärka Sveriges konkurrenskraft med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods, genom två parallella uppdrag. Dels utvecklar vi ekosystemet inom Lindholmen Science Parks geografiska område och dels driver vi program och aktiviteter för innovation och forskning.

Vi erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och ny kunskap. Här finns plats och rum för nya nätverk, ny kompetens och nya möjligheter till utveckling och tillväxt. Vi vet att starka idéer kommer ur samverkan.