Huvudmeny

Processum

Beskrivning

SP Processum AB startades 2003 och har från en teknikpark i Örnsköldsvik utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus.