Huvudmeny

Riksutställningar

Beskrivning

Riksutställningar är en myndighet med uppdraget att stötta museer och andra utställare med utveckling och samverkan.

Vi förmedlar kunskap från global omvärldsbevakning och test av nya tekniker och metoder