Huvudmeny

SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik

Beskrivning

Vi bedriver forskning, utveckling, konsultverksamhet och utbildning inom livsmedel och biovetenskap. Fram till årsskiftet 2014/2015 bedrevs vår verksamhet inom SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik.

Inom enheten bedriver vi strategisk och tillämpad forskning enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och i industrigemensamma projekt.

Vi erbjuder en omfattande konsultverksamhet inom produkt- och processutveckling, kring frågor som rör kvalitet, produktsäkerhet, produktionseffektivitet och miljö.