Huvudmeny

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Beskrivning

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut finns över hela Sverige från Skellefteå i norr till Malmö i söder samt också i Danmark och Norge. Vi är helägda av RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Vårt uppdrag är att stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle.

Vi verkar inom flera områden och har delat in vår verksamhet i sex affärsområden;  

• Energi
• Informations- och kommunikationsteknik
• Life Science
• Risk och säkerhet
• Samhällsbyggnad
• Transport

Forskargrupper

Avslutade forskningsprojekt