Huvudmeny

Stichting STC-Group

Beskrivning

STC-koncernen är en utbildnings- och forskningsinstitution för sjöfart, transport och hamnverksamhet.

STC-Group erbjuder attraktiva och praktiska VMBO, MBO och HBO program. Huvudkontoret ligger i Rotterdams hamn. Organisationen har flera kontor i Nederländerna och är verksam i Vietnam, Sydafrika, Filippinerna, Brasilien och Oman.