Huvudmeny

Sweden Logistics

Beskrivning

Sweden Logistics är ett nätverk som genom integrerad samverkan inom näringsliv, forskning, utbildning och offentlig sektor skapar förutsättningar för logistisk utveckling och lönsamhet, både internationellt och nationellt. Nätverket drivs som en ideell förening av sina medlemmar.