Huvudmeny

TEKO - Sveriges Textil- och Modeföretag

Beskrivning

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.

Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen. Avtalsområden, arbetsrätt, marknaden, miljön och EU är kärnan i verksamheten.