Huvudmeny

Västra Götalandsregionens forskningsråd för interkulturell dialog

Beskrivning

Forskningsrådet för interkulturell dialog är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Rådet består av forskare från de tre lärosätena samt en processledare som utses av Västra Götalandsregionen