Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Anmälan - Forskarkurser

För att anmäla dig till en forskarkurs som ges vid Högksolan i Borås skickar du ett mail med namnet på den kurs du anmäler dig till: forskarstod@hb.se