Huvudmeny

Textil materialteknik

Forskarutbildningen Textil materialteknik är multidisciplinär till sin natur och kombinerar olika vetenskapliga discipliner med många applikationsområden. Textila material spänner från välkända tillämpningar i kläder och inredning till avancerade tekniska produkter.

Forskningen inom textil materialteknik vid Högskolan i Borås är därför kännetecknad av att skilda teknologier tas i anspråk för samhälls- och industrirelevanta applikationer där typiskt avancerade och smarta material och nya processer är centrala teman.

Kännetecknande för en teknologie doktor och licentiat i Textil materialteknik är att hen har fördjupade kunskaper i nya, avancerade smarta/funktionella textila material och dess tillämpningar. Hen har vidare utvecklat ett förhållningssätt till materialutveckling och materialanvändning som är hållbart i ett längre perspektiv, både ur ett miljö- som ett socialt avseende.

Föreståndare:
Delia Dumitrescu, professor

Studierektor:
Eva Gustafsson, docent

Allmän studieplan för Textil materialteknik (pdf)