Alen Doracic

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4081

Mobilnummer: 0734-359402

E-post: alen.doracic@hb.se

Rumsnummer: C402

Signatur: ADO

Kvalitetsansvarig på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)