Huvudmeny

Åsa Dryselius

Jurist
Verksamhetsstöd
Stab, verksamhetsstöd

Rumsnummer: A703
Telefonnummer: 033-435 4137
Mobilnummer: 0709-451780
E-post: asa.dryselius@hb.se
Signatur: ADR

Uppdaterad : 2017-01-10