Huvudmeny

Annemaree Lloyd

Professor

Gästprofessor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4285

E-post: annemaree.lloyd@hb.se

Rumsnummer: C526

Signatur: ANLL

Till forskarens profilsida