Huvudmeny

Arja Mäntykangas

Universitetslektor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4117

E-post: arja.mantykangas@hb.se

Rumsnummer: C301

Signatur: ARM

Till forskarens profilsida