Birgitta Påhlsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: birgitta.pahlsson@hb.se

Rumsnummer: L512

Signatur: BP