Carina Kauppi

Verksamhetsstöd

Akademistöd

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4539

Mobilnummer:

E-post: carina.kauppi@hb.se

Rumsnummer: D712 U412

Signatur: CAK