Huvudmeny

Hanna Maurin Söderholm

Universitetslektor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5989

E-post: hanna.maurin@hb.se

Rumsnummer: C518

Signatur: HAM

Till forskarens profilsida