Huvudmeny

Jan Nolin

Professor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4336

E-post: jan.nolin@hb.se

Rumsnummer: C407

Signatur: JAN

Till forskarens profilsida