Huvudmeny

Jan Buse

Universitetsadjunkt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4075

Mobilnummer: 0734-606614

E-post: jan.buse@hb.se

Rumsnummer: C306

Signatur: JBU