Jürgen Claussen

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4134

Mobilnummer: 0705-164134

E-post: jurgen.claussen@hb.se

Rumsnummer: L432

Signatur: JC