Huvudmeny

Jenny Johannisson

Docent

Universitetslektor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4428

Mobilnummer: 0701-000802

E-post: jenny.johannisson@hb.se

Rumsnummer: D506

Signatur: JJO

Till forskarens profilsida