Huvudmeny

Louise Limberg

Senior professor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4314

Mobilnummer: 0701-467452

E-post: louise.limberg@hb.se

Rumsnummer: C528

Signatur: LOL

Till forskarens profilsida