Huvudmeny

Mikael Gunnarsson

Universitetslektor

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4138

Mobilnummer: 0706-212805

E-post: mikael.gunnarsson@hb.se

Rumsnummer: C509

Signatur: MG

Till forskarens profilsida