Nuhi Bajqinca

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4242

Mobilnummer: 0790-664212

E-post: nuhi.bajqinca@hb.se

Rumsnummer: B515

Signatur: NUBA