Bo Månsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033435 4603

Mobilnummer:

E-post: bo.mansson@hb.se

Rumsnummer: C812

Signatur: OON