Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Patrik Hedberg

Sektionschef

Universitetsadjunkt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4139

Mobilnummer: 0705-332431

E-post: patrik.hedberg@hb.se

Rumsnummer: L426

Signatur: PH

Till forskarens profilsida