Huvudmeny

Peter Therning

Sektionschef

Universitetslektor

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4621

E-post: peter.therning@hb.se

Rumsnummer: D830

Signatur: PT

Till forskarens profilsida