Press- och mediakontakter 

Kommunikationschef

Annie Andreasson
Telefon: 033-435 40 22 eller 0708-17 41 22
E-post: ann-christin.andreasson@hb.se

Presskontakt

Anna Kjellsson
Mobil: 073-4612001 
E-post: anna.kjellsson@hb.se

Annie Andreasson
Telefon: 033-435 40 22 eller 0708-17 41 22
E-post: ann-christin.andreasson@hb.se

Semestertider

Under semestertider rekommenderas du att ringa växeln 033-435 4000 eller skicka ditt ärende via e-post till kommunikation@hb.se.