Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Registrator och arkivarie

Till registraturet vänder du dig när du vill begära ut en handling, initiera ett nytt ärende eller har frågor kring ärenden och handläggning.

Kontakt och öppettider

Telefontid måndag-fredag: 09:00-11:00 (helgfria vardagar)

Telefon registratur: 033-435 40 73
Telefon arkiv: 033-435 45 31
E-post: registrator@hb.se
Besöksadress: Allégatan 1, plan 7, hus C.