Att söka till högskolan

För att söka till en högskola eller ett universitet
behöver du så kallad behörighet.
Det betyder att du ska ha
vissa kunskaper redan.
Ibland behöver du grundläggande behörighet.
Ibland behöver du särskild behörighet.

Du kan söka till en utbildning
med dina betyg från gymnasiet
eller med poäng från ett högskoleprov.
Personer som har höga betyg
eller höga poäng på högskoleprovet
har störst chans att få plats på utbildningen.

Personer som har gått på gymnasiet i ett annat land
kan också söka till svenska högskolor.
De personerna måste kunna prata bra svenska
och engelska.

Om dina betyg från gymnasiet inte räcker
för att få en plats på högskolan
kan du göra högskoleprovet.
Ibland går det också att förbättra sina betyg
på komvux eller på en folkhögskola.  

Ibland är det många personer som söker
till en utbildning.
Då kan inte alla få plats.