Huvudmeny

Hur ska du få pengar till din utbildning?

När du studerar kan du få studiestöd,
pengar som du kan få eller låna.
Myndigheten CSN, Centrala Studiestödsnämnden
säger om du har rätt till studiestöd.