Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Om du har funktionsnedsättning

Alla människor har rätt att studera.
Om du har funktionsnedsättning
har du rätt att få stöd
så att du kan studera.
Om du har fysisk funktionsnedsättning,
och använder rullstol
ska det vara enkelt för dig
att ta dig fram på skolan.

Om du har dyslexi,
lässvårigheter och skrivsvårigheter,
ADHD eller psykisk sjukdom
har du också rätt att få stöd.
Du kan till exempel få hjälp med
att anteckna på föreläsningarna
eller få stöd av en mentor.

Kontakta vår samordnare Anita Lindahl
så kan ni planera för din studietid.
Telefonnummer 033-435 42 62
e-post anita.lindahl@hb.se

Om du har dyslexi kan du kontakta
vår samordnare Josefin Skytt.
Telefonnummer 033-435 43 10
e-post josefin.skytt@hb.se