Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Om du har funktionsnedsättning

Alla människor har rätt att studera.
Om du har funktionsnedsättning
har du rätt att få stöd
så att du kan studera.
Om du har fysisk funktionsnedsättning,
och använder rullstol
ska det vara enkelt för dig
att ta dig fram på skolan.

Om du har dyslexi,
lässvårigheter och skrivsvårigheter,
ADHD eller psykisk sjukdom
har du också rätt att få stöd.
Du kan till exempel få hjälp med
att anteckna på föreläsningarna
eller få stöd av en mentor.

Kontakta vår samordnare Anita Lindahl
så kan ni planera för din studietid.
Telefonnummer 033-435 42 62
e-post anita.lindahl@hb.se

Om du har dyslexi kan du kontakta
vår samordnare Josefin Skytt.
Telefonnummer 033-435 43 10
e-post josefin.skytt@hb.se