Om du har funktionsnedsättning

Alla människor har rätt att studera.
Om du har funktionsvariation
har du rätt att få stöd
så att du kan studera.
Om du har fysisk funktionsvariation,
och använder rullstol
ska det vara enkelt för dig
att ta dig fram på skolan.

Om du har dyslexi,
lässvårigheter och skrivsvårigheter,
ADHD eller psykisk sjukdom
har du också rätt att få stöd.
Du kan till exempel få hjälp med
att anteckna på föreläsningarna
eller få stöd av en mentor.

Kontakta någon av samordnarna:

Anita Lindahl
Telefonnummer 033-435 42 62
e-post anita.lindahl@hb.se

eller

Josefin Skytt
Telefonnummer 033-435 43 10
e-post josefin.skytt@hb.se