Vad är en högskola?

Du som har gått ut gymnasieskolan
med godkända betyg
kan söka till en högskola.
På högskolan kan du läsa en utbildning
som tar flera år
eller en kurs som bara tar en termin.

I Sverige är det staten
som sköter de flesta högskolorna.
Universitets- och kanslerämbetet är den statliga myndighet
som ansvarar för högskolorna.
Du kan läsa mer om Universitets- och kanslerämbetet
på deras webbplats: uk-ambetet.se (extern länk)

I Sverige studerar hälften
av alla vuxna människor någon gång
på högskola eller universitet.
Ungefär lika många män som kvinnor studerar.

En utbildning på en högskola
eller ett universitet
gör det lättare att få ett arbete.
Du kan ofta använda utbildningen
också i andra länder.