Huvudmeny

Vad är skillnaden på en högskola och ett universitet?

Förr var det bara på universiteten
som personer kunde forska
och få en forskarexamen.
Nu för tiden kan man forska
också på flera högskolor.

År 2010 fick Högskolan i Borås
rätt att ha forskarutbildningar
inom vissa områden.
Regeringen bestämmer vilka skolor
som får vara universitet.