Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Vad är skillnaden på en högskola och ett universitet?

Förr var det bara på universiteten
som personer kunde forska
och få en forskarexamen.
Nu för tiden kan man forska
också på flera högskolor.

År 2010 fick Högskolan i Borås
rätt att ha forskarutbildningar
inom vissa områden.
Regeringen bestämmer vilka skolor
som får vara universitet.