Vad gör en forskare?

En forskare söker efter nya kunskaper.
Han eller hon kan också
använda kunskap som redan finns
men på nya sätt.
Många forskare vill hitta lösningar på problem.
Forskaren följer en plan för sitt arbete.
Andra forskare ska kunna läsa planen
för att kunna kontrollera forskarens arbete
men också lära sig mer av den.

Forskaren kan berätta om
sin nya forskning
i en så kallad avhandling.