Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Vad vi forskar om i Borås

På Högskolan i Borås forskar
vi på samma områden
som vi ger utbildning i.
Vi forskar bland annat
om smarta tyger, tyger som
till exempel släpper igenom värme och svett,
och som kan stöta bort regn.