Våra akademier

Högskolan i Borås har tre olika akademier.
Akademierna ger utbildning
inom ett område,
till exempel vårdvetenskap.
Det finns också personer
som forskar på akademin,
och lär sig mer om just det området.

De två mest kända delarna
på Högskolan i Borås
är Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan.

På Högskolan i Borås
samarbetar vi med
personer på arbetsplatser
för att utbildningarna ska bli så bra som möjligt.
Våra studenter får göra praktik
på olika arbetsplatser
för att lära sig mer.
Många av våra lärare
har också arbetat med de yrken
som de undervisar i.

År 2010 var ett viktigt år
för Högskolan i Borås.
Då fick vi börja ge examen
till forskare inom tre av våra områden:
biblioteksvetenskap och informationsvetenskap,
resursåtervinning och textil och mode.