Vill du veta mer om våra utbildningar?

Om du är intresserad
av våra utbildningar
kan du beställa vår katalog.
Beställ katalogen.

Du kan också kontakta våra studievägledare.
De svarar på frågor om Högskolan i Borås
och om våra utbildningar.
Om du vill träffa en studievägledare
är det bra att boka en tid.
Du kan skicka e-post till studievagledning@hb.se
Du kan också ringa telefon 033-435 40 00
och be att få prata med en studievägledare.

Studievägledaren kan hjälpa dig
att anmäla dig
till någon av våra utbildningar.
Du kan också anmäla dig
på sidan antagning.se (extern länk)