Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Webbansvariga

Ansvaret för högskolans webbplats är fördelat på ett antal roller och personer. Nedan följer en förteckning över dessa.

Övergripande innehållsansvar

Annie Andréasson, tf kommunikationschef

Central redaktion

Ida Danell, Fredrik Karlsson och Suss Wilén

Drift

Paul Appelkvist och Jens Ståhl, IT-avdelningen