Huvudmeny

Webbansvariga

Ansvaret för högskolans webbplats är fördelat på ett antal roller och personer. Nedan följer en förteckning över dessa.

Övergripande innehållsansvar

Annie Andréasson, tf kommunikationschef

Central redaktion

Ida Danell, Fredrik Karlsson och Suss Wilén

Drift

Paul Appelkvist och Jens Ståhl, IT-avdelningen