Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Webbansvariga

Ansvaret för högskolans webbplats är fördelat på ett antal roller och personer. Nedan följer en förteckning över dessa.

Övergripande innehållsansvar

Annie Andréasson, tf kommunikationschef

Central redaktion

Ida Danell, Fredrik Karlsson och Suss Wilén

Drift

Paul Appelkvist och Jens Ståhl, IT-avdelningen